Phát triển tư duy Anzan là gì ?
Phát triển tư duy Anzan
Phát triển tư duy Anzan là gì ?

ANZAN là một chương trình đào tạo đặc biệt bao gồm các kỹ thuật toán ngón tay, bàn tính lớn, Anzan, trò chơi trí tuệ và trí nhớ lớn. Chương trình sử dụng các kỹ thuật số học và trí nhớ tinh thần cùng với các trò chơi trí tuệ để thúc đẩy sự phát triển trí não của trẻ em trong độ tuổi từ 4 đến 14. Nó tạo ra sức mạnh tổng hợp trong não bằng cách kết hợp các kỹ thuật đã được đề cập.

Bài 1: Giao diện phần mềm Scratch 3.0
Lập trình Scratch
Bài 1: Giao diện phần mềm Scratch 3.0

Giới thiệu cấu trúc giao diện phần mềm Scratch 3.0 theo bố cục từng phần, từng chức năng tương ứng.

Lập trình Scratch phát triển tư duy cho Trẻ
Lập trình Scratch
Lập trình Scratch phát triển tư duy cho Trẻ

Scratch thường được sử dụng để giới thiệu lập trình cho trẻ em và người mới bắt đầu. Nó cung cấp một giao diện thân thiện và thú vị, cho phép người dùng tạo ra các dự án sáng tạo trong một môi trường học tập và chia sẻ trực tuyến.

Cơ sở dữ liệu NoSQL - MongoDb
Lập trình web
Cơ sở dữ liệu NoSQL - MongoDb

MongoDB là một cơ sở dữ liệu không quan hệ (NoSQL) phổ biến, được thiết kế để lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu. Đây là một cơ sở dữ liệu linh hoạt, có thể mở rộng và phù hợp cho các ứng dụng web hiệu suất cao.

Cơ sở dữ liệu MySQL
Lập trình web
Cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở (RDBMS) phổ biến và mạnh mẽ. Nó cung cấp khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo mô hình quan hệ, sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL (Structured Query Language).

Cơ sở dữ liệu phổ biến trong lập trình web
Lập trình web
Cơ sở dữ liệu phổ biến trong lập trình web

Mỗi loại cơ sở dữ liệu có ưu điểm và ứng dụng khác nhau trong lập trình web, và lựa chọn cơ sở dữ liệu phụ thuộc vào yêu cầu của dự án, quy mô ứng dụng và hiệu suất mong muốn.

Lập trình web với NodeJS
Lập trình web
Lập trình web với NodeJS

Lập trình web với Node.js là việc sử dụng Node.js, một môi trường thực thi mã JavaScript phía máy chủ, để xây dựng ứng dụng web phía server. Node.js cho phép bạn sử dụng JavaScript để xây dựng các ứng dụng web động, tương tác và quy mô lớn.

Lập trình web với Javascript
Lập trình web
Lập trình web với Javascript

Lập trình web với JavaScript là việc sử dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript để xây dựng các ứng dụng web động và tương tác trực tiếp với trình duyệt của người dùng. JavaScript là một ngôn ngữ lập trình phía client, nghĩa là nó chạy trực tiếp trên trình duyệt web của người dùng.

Lập trình web với Python
Lập trình web
Lập trình web với Python

Lập trình web với Python cung cấp cho bạn khả năng xây dựng các ứng dụng web linh hoạt và mạnh mẽ. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản về lập trình web với Python

Lập trình web với ASP.NET
Lập trình web
Lập trình web với ASP.NET

Lập trình web với ASPX (Active Server Pages Extended) là một phương pháp phát triển ứng dụng web sử dụng công nghệ ASP.NET của Microsoft. ASPX cho phép bạn xây dựng các trang web động bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C# hoặc VB.NET và kết hợp mã server-side và mã client-side.

Lập trình web với JSP
Lập trình web
Lập trình web với JSP

Lập trình web với JSP (JavaServer Pages) là một phương pháp phát triển ứng dụng web sử dụng ngôn ngữ lập trình Java. JSP cho phép bạn tạo các trang web động bằng cách kết hợp mã Java vào trong mã HTML.

Lập trình web với PHP
Lập trình web
Lập trình web với PHP

Lập trình web với PHP là việc sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP để phát triển các ứng dụng web động. PHP (viết tắt của "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình phía server phổ biến được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng các trang web động, các hệ thống quản lý nội dung (CMS), cửa hàng trực tuyến, diễn đàn và nhiều ứng dụng web khác

Các đặc trưng của lập trình web
Lập trình web
Các đặc trưng của lập trình web

Tổng thể, lập trình web mang lại khả năng tương tác, truy cập từ xa, tích hợp dữ liệu và mở rộng ứng dụng một cách linh hoạt. Điều này cho phép tạo ra các trang web và ứng dụng web phong phú, đáp ứng nhu cầu người dùng và mở rộng trong tương lai.

Ngôn ngữ lập trình web và Cơ sở dữ liệu
Lập trình web
Ngôn ngữ lập trình web và Cơ sở dữ liệu

Có nhiều ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong lĩnh vực lập trình web. Dưới đây là một số ngôn ngữ phổ biến trong lập trình web:

Tư duy lập trình web
Lập trình web
Tư duy lập trình web

Tư duy lập trình web là cách suy nghĩ và tiếp cận vấn đề trong quá trình phát triển ứng dụng web. Đây là một cách tiếp cận hướng logic và phân tích để xây dựng, triển khai và duy trì các trang web và ứng dụng web. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng trong tư duy lập trình web

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.