Lập trình web là gì ?
Lập trình web
Lập trình web là gì ?

Lập trình web là quá trình tạo ra các trang web và ứng dụng web bằng cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình và công nghệ liên quan. Nó bao gồm việc xây dựng các thành phần của trang web như giao diện người dùng, chức năng tương tác, và xử lý dữ liệu.

Phân loại website
Lập trình web
Phân loại website

Có nhiều cách để phân loại các loại web dựa trên các yếu tố khác nhau. Dưới đây là một phân loại thông thường dựa trên tính chất và mục đích sử dụng:

Website là gì ?
Lập trình web
Website là gì ?

Một website là một tập hợp các trang web liên kết với nhau, tạo thành một không gian trực tuyến đơn giản hoặc phức tạp. Nó được thiết kế và phát triển để cung cấp thông tin, dịch vụ, sản phẩm, giải trí và tương tác cho người dùng trên Internet.

Web là gì ?
Lập trình web
Web là gì ?

Web (World Wide Web) là một hệ thống thông tin toàn cầu được xây dựng trên Internet. Nó được tạo ra bởi Tim Berners-Lee vào năm 1989 và trở thành một công nghệ quan trọng trong việc truyền tải và truy cập thông tin trên Internet.

Lập trình website với HTML + CSS + Javascript
Lập trình web
Lập trình website với HTML + CSS + Javascript

Lập trình website là quá trình tạo ra các trang web từ thiết kế giao diện đến triển khai mã nguồn. HTML, CSS và JavaScript là ba ngôn ngữ chính thường được sử dụng trong việc phát triển website.

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.