Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tuyển sinh đại học Văn bằng 2 năm 2024
Văn bằng 2
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tuyển sinh đại học Văn bằng 2 năm 2024

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tuyển sinh đại học Văn bằng 2 năm 2024

Đại học Hà Nội tuyển sinh văn bằng 2 đợt 1 năm 2023
Văn bằng 2
Đại học Hà Nội tuyển sinh văn bằng 2 đợt 1 năm 2023

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2023, Trường Đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, hình thức chính quy, năm 2023 (Đợt 1) như sau

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.