Bài 1: Giao diện phần mềm Scratch 3.0
Lập trình Scratch
Bài 1: Giao diện phần mềm Scratch 3.0

Giới thiệu cấu trúc giao diện phần mềm Scratch 3.0 theo bố cục từng phần, từng chức năng tương ứng.

Lập trình Scratch phát triển tư duy cho Trẻ
Lập trình Scratch
Lập trình Scratch phát triển tư duy cho Trẻ

Scratch thường được sử dụng để giới thiệu lập trình cho trẻ em và người mới bắt đầu. Nó cung cấp một giao diện thân thiện và thú vị, cho phép người dùng tạo ra các dự án sáng tạo trong một môi trường học tập và chia sẻ trực tuyến.

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.