(024) 73000045 [email protected]

GDĐT Việt Nam: Thông tin Giáo dục - Đào tạo - Tuyển sinh - Du học - Việc làm

Ngành đào tạo

Nghành sản xuất và chế biến

Nghành sản xuất và chế biến

Đăng ngày: 15/06/2023
Ngành sản xuất và chế biến là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế của một quốc gia. Ngành này liên quan đến quá trình chuyển đổi nguyên liệu, thành phần hoặc thành phẩm từ một trạng thái...