(024) 73000045 [email protected]

Giải bài tập  /  Lớp 9  /  SGK Toán tập 1

Giải bài tập Toán lớp 9 SGK – Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Toán 9

Giải bài tập Toán lớp 9 SGK – Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Toán 9

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn Toán lớp 9 – Giải bài tập SGK môn Toán lớp 9. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Toán lớp 9.

Bài 43 trang 128 - Ôn tập chương II

Đăng ngày: 06/07/2023 ::lop-9/sgk-toan-tap-1

Cho hai đường tròn (O; R) và (O'; r) cắt nhau tại A và B (R > r). Gọi I là trung điểm của OO'. Kẻ đường thẳng vuông góc với IA tại A, đường thẳng này cắt các đường tròn (O; R) và (O'; r) theo thứ tự C và D (khác A).

a) Chứng minh rằng AC = AD.

b) Gọi K là điểm đối xứng với điểm A qua điểm I. Chứng minh rằng KB vuông góc với AB.

Bài 42 trang 128 - Ôn tập chương II

Đăng ngày: 06/07/2023 ::lop-9/sgk-toan-tap-1

Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài tại A, BC là tiếp tuyến chung ngoài, B ∈ (O), C ∈ (O'). Tiếp tuyến chung trong tại A cắt BC ở điểm M. Gọi E là giao điểm của OM và AB, F là giao điểm của O'M và AC. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác AEMF là hình chữ nhật.

b) ME.MO = MF.MO'

c) OO' là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính là BC

d) BC là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính OO'

Bài 41 trang 128 - Ôn tập chương II

Đăng ngày: 06/07/2023 ::lop-9/sgk-toan-tap-1

Cho đường tròn (O) có đường kính BC, dây AD vuông góc với BC tại H.

Gọi E, F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC. Gọi (I), (K) theo thứ tự là các đường tròn ngoại tiếp tam giác HBE, HCF.

a) Hãy xác định vị trí tương đối của các đường tròn: (I) và (O), (K) và (O), (I) và (K).

b) Tứ giác AEHF là hình gì? Vì sao?

c) Chứng minh đẳng thức AE.AB = AF.AC

d) Chứng minh rằng EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (I) và (K).

e) Xác định vị trí của điểm H để EF có độ dài lớn nhất.

Bài 40 trang 123 - Vị trí tương đối của hai đường tròn

Đăng ngày: 06/07/2023 ::lop-9/sgk-toan-tap-1

Trên các hình 99a, 99b, 99c, các bánh xe tròn có răng cưa được khớp với nhau. Trên hình nào hệ thống bánh răng chuyển động được? Trên hình nào hệ thống bánh răng không chuyển động được?

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

                                                                        Hình 99

Bài 39 trang 123 - Vị trí tương đối của hai đường tròn

Đăng ngày: 06/07/2023 ::lop-9/sgk-toan-tap-1

Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC, B ∈ (O), C ∈ (O’). Tiếp tuyến chung trong tại A cắt tiếp tuyến chung ngoài BC ở I.

a) Chứng minh rằng BAC^=90o.

b) Tính số đo góc OIO’.

c) Tính độ dài BC, biết OA = 9cm, O’A = 4cm.

Bài 38 trang 123 - Vị trí tương đối của hai đường tròn

Đăng ngày: 06/07/2023 ::lop-9/sgk-toan-tap-1

Điền các từ thích hợp vào chỗ trống (...):

a) Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc ngoài với đường tròn (O; 3cm) nằm trên ...

b) Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc trong với đường tròn (O; 3cm) nằm trên ...

Bài 37 trang 123 - Vị trí tương đối của hai đường tròn

Đăng ngày: 06/07/2023 ::lop-9/sgk-toan-tap-1

Cho hai đường tròn đồng tâm O. Dây AB của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C và D. Chứng minh rằng AC = BD.

Bài 36 trang 123

Đăng ngày: 06/07/2023 ::lop-9/sgk-toan-tap-1

Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA.

a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.

b) Dây AD của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C. Chứng minh rằng AC = CD.

Bài 35 trang 122 - Vị trí tương đối của hai đường tròn

Đăng ngày: 06/07/2023 ::lop-9/sgk-toan-tap-1

Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O; R) và (O'; r) có OO' = d, R > r.

Vị trí tương đối của hai đường tròn Số điểm chung Hệ thức giữa d, R, r
(O; R) đựng (O'; r)    
    d > R + r
Tiếp xúc ngoài    
    d = R – r
  2  

 

Bài 34 trang 119

Đăng ngày: 06/07/2023 ::lop-9/sgk-toan-tap-1

Cho hai đường tròn (O ; 20cm) và (O' ; 15cm) cắt nhau tại A và B. Tính đoạn nối tâm OO', biết rằng AB = 24cm. (Xét hai trường hợp: O và O' nằm khác phía đối với AB; O và O' nằm cùng phía đối với AB).
 

Bài 33 trang 119 - Vị trí tương đối của hai đường tròn

Đăng ngày: 06/07/2023 ::lop-9/sgk-toan-tap-1

Trên hình 89, hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC // O'D.

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 32 trang 116 - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Đăng ngày: 06/07/2023 ::lop-9/sgk-toan-tap-1

Cho tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính 1cm. Diện tích của tam giác ABC bằng:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bài 31 trang 116 - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Đăng ngày: 06/07/2023 ::lop-9/sgk-toan-tap-1

Trên hình 82, tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O).

a) Chứng minh rằng:

        2AD = AB + AC – BC

b) Tìm các hệ thức tương tự như hệ thức ở câu a).

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 30 trang 116 - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Đăng ngày: 06/07/2023 ::lop-9/sgk-toan-tap-1

Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB (đường kính của một đường tròn chia đường tròn đó thành hai nửa đường tròn). Gọi Ax, By là các tia vuông góc với AB (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B), kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, nó cắt Ax và By theo thứ tự ở C và D. Chứng minh rằng:

a) COD^=90o.

b) CD = AC + BD.

c) Tích AC.BD không đổi khi điểm M di chuyển trên nửa đường tròn.

Bài 29 trang 116 - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Đăng ngày: 06/07/2023 ::lop-9/sgk-toan-tap-1

Cho góc xAy khác góc bẹt, điểm B thuộc tia Ax. Hãy dựng đường tròn (O) tiếp xúc với Ax tại B và tiếp xúc với Ay.

Copy & Share

Đơn vị Giáo dục & Đào tạo

Logo

Đại học Y tế Công cộng

Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

58 lượt đánh giá
Logo

Đại học Thương mại

79 Đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

81 lượt đánh giá
Logo

Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội

136 -138 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

62 lượt đánh giá
Logo

Đại học Thành Đô

Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

80 lượt đánh giá
Logo

Đại học Thủ đô Hà Nội

Số 98 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

57 lượt đánh giá
Logo

Đại học Xây dựng

55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trung, Hà Nội.

77 lượt đánh giá
Logo

Đại học Văn hóa Hà Nội

Số 418 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

80 lượt đánh giá
Logo

Đại học Thăng Long

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

66 lượt đánh giá
Logo

Đại học Thủy lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

85 lượt đánh giá