Thuyết trình tiếng Anh với chủ đề My Family
Tiếng Anh Thuyết trình

Thuyết trình tiếng Anh với chủ đề My Family

Bài nói về Gia đình của em đối với đối tượng học sinh tiểu học bao gồm các ý chính:

- Số lượng thành viên trong gia đình (Ông, Bà, Bố, Mẹ, Chị gái,...)

- Giới thiệu về từng thành viện trong gia đình (Tên, Tuổi, Nghề Nghiệp, Sở thích)

- Hoạt động chung trong gia đình (Đi du lich, Đi thăm ông bà, Đi siêu thị)

My Family
Gia đình tôi

Let me tell you about my family.
Hãy để tôi nói cho bạn biết về gia đình tôi.

There are four people in my family. I have a mother, a father and an older brother. I am the youngest child in my family.
Có bốn người trong gia đình tôi. Tôi có mẹ, bố và một anh trai. Tôi là con út trong gia đình tôi.

My father is a policeman and my mother is a teacher. My brother is a high school student.
Bố tôi là cảnh sát và mẹ tôi là giáo viên. Anh trai tôi là học sinh trung học.

On the weekend, my family often eats out at a restaurant. I am very close to my family. I love them all.
Vào cuối tuần, gia đình tôi thường đi ăn ở nhà hàng. Tôi rất thân thiết với gia đình tôi. Tôi yêu tất cả bọn họ.

Copy & Share

Hi, I'm David Smith

I'm David Smith, husband and father , I love Photography,travel and nature. I'm working as a writer and blogger with experience of 5 years until now.

ads

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.