Thuyết trình tiếng Anh với chủ đề My Best Friend
Tiếng Anh Thuyết trình

Thuyết trình tiếng Anh với chủ đề My Best Friend

Bài nói về Người bạn thân của em bao gồm các ý chính:

- Giới thiệu Tên, Tuổi, lý do quen biết

- Miêu tả tính cách của bạn

- Miêu tả ngoại hình của bạn

My Best Friend.
Bạn thân của tôi.

Let me introduce you to my best friend.
Hãy để tôi giới thiệu bạn với người bạn thân nhất của tôi.

My best friend's name is Lisa. She is ten years old. She has short curly hair brown eyes. She has a round face. 
Bạn thân nhất của tôi tên là Lisa. Cô ấy mười tuổi. Cô ấy có mái tóc ngắn xoăn, đôi mắt nâu.

Lisa is very funny. She often tells many jokes and make me laugh a lot. 
Cô ấy có khuôn mặt tròn. Lisa rất vui tính. Cô ấy thường kể nhiều câu chuyện cười và làm tôi cười rất nhiều.

She also likes dancing to music. She wants to be a dancer in the future.
Cô ấy cũng thích nhảy theo nhạc. Cô ấy muốn trở thành một vũ công trong tương lai.

Lisa and I are in the same class. Every morning, we go to school together by bike.
Lisa và tôi học cùng lớp. Mỗi buổi sáng, chúng tôi cùng nhau đến trường bằng xe đạp. 

I hope we are best friends forever.
Tôi hy vọng chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau.

Copy & Share

Hi, I'm David Smith

I'm David Smith, husband and father , I love Photography,travel and nature. I'm working as a writer and blogger with experience of 5 years until now.

ads

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.