(024) 73000045 [email protected]
Video

Triết lý giáo dục Việt Nam

Đăng ngày: 08/09/2023

Triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay là “nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” để xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Giai đoạn cách mạng mới của Việt Nam được bắt đầu khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở mục tiêu lý tưởng xã hội xã hội chủ nghĩa và định hướng về giáo dục và đào tạo của Đảng, ta có thể khái quát triết lý giáo dục Việt Nam thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là: Giáo dục nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tư tưởng trên của Đảng về giáo dục và đào tạo đáp ứng được yêu cầu của triết lý giáo dục, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đất nước, thể hiện qua các phương diện:

Thứ nhất, xét về không gian, triết lý giáo dục nêu trên vừa đảm bảo được yêu cầu của từng trường, vừa đảm bảo yêu cầu của cả nước trong hoàn cảnh hiện tại và tương lai.

Thứ hai, xét về thời gian, triết lý giáo dục nêu trên đúng cho hiện tại - giai đoạn đầu thời kỳ quá độ và đúng cho cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thứ ba, xét về mục đích giáo dục, triết lý nêu trên đã phản ánh trước về kết quả mong muốn trong tương lai của quá trình giáo dục; phản ánh trước về sản phẩm dự kiến của hoạt động giáo dục. Cả kết quả và sản phẩm ấy là kiểu nhân cách cần đạt được ở người học. Cụ thể: Ở cấp độ xã hội là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; Ở cấp độ nhà trường, mục đích giáo dục được cụ thể hóa thành mục tiêu giáo dục cho một cấp học, một ngành học, một loại hình đào tạo; Ở cấp chuyên biệt, mục đích của giáo dục chuyên biệt thể hiện cụ thể cho từng môn học, từng bài dạy.

Thứ tư, xét về lý tưởng xã hội, triết lý giáo dục nêu trên nhằm phục vụ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tóm lại, triết lý giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập là một tư tưởng giáo dục xuất phát từ nhu cầu thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Triết lý giáo dục ấy tồn tại trên nền tảng của nền văn hóa Việt Nam, chịu sự chi phối của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm hướng tới xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Nguồn: https://tuyengiao.vn/khoa-giao/giao-duc/gop-phan-ban-ve-triet-ly-giao-duc-viet-nam-hien-nay-132331

Copy & Share

Đơn vị Giáo dục & Đào tạo

Logo

Học viện Hậu cần

Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội

88 lượt đánh giá
Logo

Học viện Dân tộc

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

51 lượt đánh giá
Logo

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Số 29 đường Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

99 lượt đánh giá
Logo

Cổng thông tin GDĐT Việt Nam

154C3 KĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

72 lượt đánh giá
Logo

Học viện Báo chí Tuyên truyền

36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

65 lượt đánh giá
Logo

Học viện Hành chính Quốc gia

77 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội;

90 lượt đánh giá
Logo

Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền

50/15 Trường Sơn , Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

67 lượt đánh giá
Logo

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội

67 lượt đánh giá
Logo

Học viện Chính sách và Phát triển

Tòa Nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu giấy, Hà Nội

54 lượt đánh giá
Logo

Học viện Cảnh sát nhân dân

Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

53 lượt đánh giá