Học viện Quản lý giáo dục tuyển sinh 720 chỉ tiêu năm 2024
Tuyển sinh Đại học

Học viện Quản lý giáo dục tuyển sinh 720 chỉ tiêu năm 2024

ThS Trương Vĩnh Bình, Phòng Quản lý đào tạo - Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên (Học viện Quản lý giáo dục) cho hay, Học viện xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo các tổ hợp môn xét tuyển ứng với từng ngành, không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển. Xét tuyển trên nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Về phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Xét Học bạ), ThS Trương Vĩnh Bình trao đổi, thí sinh sử dụng điểm học tập THPT để xét tuyển vào Học viện Quản lý giáo dục, cụ thể như sau: Điểm xét tuyển Học bạ = Điểm trung bình Học kỳ 1 năm lớp 11 + Điểm trung bình Học kỳ 2 lớp 11 + Điểm trung bình Học kỳ 1 lớp 12 + Điểm ưu tiên.

Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2024 (17/3), các cán bộ, giảng viên của Học viện Quản lý giáo dục luôn sẵn sàng tư vấn, đồng hành cùng thí sinh.

Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2024 (17/3), các cán bộ, giảng viên của Học viện Quản lý giáo dục luôn sẵn sàng tư vấn, đồng hành cùng thí sinh.

Đối với phương thức tuyển thẳng, Học viện Quản lý giáo dục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Học viện tuyển thẳng vào tất cả các ngành đối với thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh năm 2024 của Học viện.

Dự kiến chi tiết phương thức tuyển sinh theo từng ngành như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Mã phương thức XT

Tên phương thức XT

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp xét tuyển 2

Tổ hợp xét tuyển 3

Tổ hợp môn 4

1

Quản lý giáo dục

7140114

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

200

A00

A01

C00

D01

2

Quản lý giáo dục

7140114

200

Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

50

DTB

     

3

Ngôn ngữ Anh

7220201

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

40

A01

D01

D10

D14

4

Ngôn ngữ Anh

7220201

200

Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

10

DTB

     

5

Kinh tế

7310101

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

110

A00

A01

D01

D10

6

Kinh tế

7310101

200

Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

30

DTB

     

7

Tâm lý học giáo dục

7310403

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

100

A00

B00

C00

D01

8

Tâm lý học giáo dục

7310403

200

Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

30

DTB

     

9

Quản trị văn phòng

7340101

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

120

A00

A01

C00

D01

10

Quản trị văn phòng

7340101

200

Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

30

DTB

     

ThS Trương Vĩnh Bình lưu ý, ngưỡng đảm bảo chất lượng: Các điều kiện xét tuyển theo quy định và lịch trình chung của Bộ GD&ĐT và đề án tuyển sinh năm 2024 của Học viện.

Thí sinh chăm chú lắng nghe tư vấn của cán bộ, giảng viên Học viện Quản lý giáo dục.

Thí sinh chăm chú lắng nghe tư vấn của cán bộ, giảng viên Học viện Quản lý giáo dục.

Đối với đào tạo sau đại học, chỉ tiêu như sau:

Copy & Share

Hi, I'm David Smith

I'm David Smith, husband and father , I love Photography,travel and nature. I'm working as a writer and blogger with experience of 5 years until now.

ads

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.