Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Gia Định năm 2023 và 2022
Tuyển sinh Đại học

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Gia Định năm 2023 và 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Gia Định năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2022

Ở phương thức xét kết quả học bạ THPT, ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Gia Định lấy 17 điểm. 16 ngành còn lại 16,5 điểm.

Ở phương thức 3, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 do ĐHQ-HCM tổ chức, điểm chuẩn là 600 điểm cho tất cả ngành học.

Cụ thể điểm chuẩn các ngành theo từng phương thức như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Gia Định năm 2023

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1   Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, D01, C01, XDHB 16.5 Xét học bạ
2   Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, D01, C01, XDHB 16.5 Xét học bạ
3   Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C00, C01, XDHB 18 Chương trình tài năng; Xét học bạ
4   Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, C00, XDHB 16.5 Xét học bạ
5   Kế toán 7340301 A00, A01, D01, C00, XDHB 16.5 Xét học bạ
6   Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, D01, C00, XDHB 16.5 Xét học bạ
7   Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, C01, XDHB 16.5 Xét học bạ
8   Đông phương học 7310608 A00, A01, D01, C00, XDHB 16.5 Xét học bạ
9   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, C00, XDHB 16.5 Xét học bạ
10   Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, C00, XDHB 16.5 Xét học bạ
11   Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, D01, C00, XDHB 16.5 Xét học bạ
12   Marketing 7340115 A00, A01, D01, C00, XDHB 16.5 Xét học bạ
13   Luật 7380101 A00, A01, D01, C00, XDHB 16.5 Xét học bạ
14   Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, C00, XDHB 16.5 Xét học bạ
15   Quan hệ công chúng 7320108 A00, A01, D01, C00, XDHB 16.5 Xét học bạ
16   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, C00, XDHB 16.5 Xét học bạ
17   Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, C00, C01, XDHB 18 Chương trình tài năng; Xét học bạ
18   Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C00, XDHB 16.5 Xét học bạ
19   Marketing 7340115 A00, A01, D01, C00, C01, XDHB 18 Chương trình tài năng; Xét học bạ
20   Ngôn ngữ Anh 7220201 A00, A01, D01, C00, XDHB 16.5 Xét học bạ
21   Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, C01 16.25 Tốt nghiệp THPT
22   Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, D01, C01 15 Tốt nghiệp THPT
23   Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, D01, C01 15 Tốt nghiệp THPT
24   Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C00, C01 15 Tốt nghiệp THPT
25   Marketing 7340115 A00, A01, D01, C00 15.75 Tốt nghiệp THPT
26   Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, C00 15 Tốt nghiệp THPT
27   Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, D01, C00 15 Tốt nghiệp THPT
28   Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, C00 15 Tốt nghiệp THPT
29   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, C00 16 Tốt nghiệp THPT
30   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, C00 15 Tốt nghiệp THPT
31   Kế toán 7340301 A00, A01, D01, C00 15 Tốt nghiệp THPT
32   Luật 7380101 A00, A01, D01, C00 15 Tốt nghiệp THPT
33   Ngôn ngữ Anh 7220201 A00, A01, D01, C00 15 Tốt nghiệp THPT
34   Đông phương học 7310608 A00, A01, D01, C00 15 Tốt nghiệp THPT
35   Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, D01, C00 15 Tốt nghiệp THPT
36   Quan hệ công chúng 7320108 A00, A01, D01, C00 16.5 Tốt nghiệp THPT
37   Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C00, C01 18 Chương trình tài năng; Tốt nghiệp THPT
38   Marketing 7340115 A00, A01, D01, C00, C01 18 Chương trình tài năng; Tốt nghiệp THPT
39   Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, C00, C01 18 Chương trình tài năng; Tốt nghiệp THPT
40   Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, C00 15 Tốt nghiệp THPT

Copy & Share

Hi, I'm David Smith

I'm David Smith, husband and father , I love Photography,travel and nature. I'm working as a writer and blogger with experience of 5 years until now.

ads

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.