Chính sách và Quyền riêng tư
Thông tin

Chính sách và Quyền riêng tư

Chính sách và Quyền riêng tư:

Chúng tôi (GDĐT Việt Nam - Gddt.edu.vn) coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết tuân thủ các nguyên tắc về quyền riêng tư. Chính sách và quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các quy định trong chính sách này.

  1. Thu thập thông tin: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và các thông tin khác liên quan khi bạn cung cấp chúng một cách tự nguyện trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin không cá nhân như địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành để phân tích số liệu thống kê.

  2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, đáp ứng các yêu cầu và câu hỏi của bạn, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, và gửi email định kỳ nếu bạn đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin không cá nhân để phân tích và nâng cao tính năng và hiệu suất của dịch vụ của chúng tôi.

  3. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu theo quy định pháp luật hoặc để thực hiện yêu cầu dịch vụ mà bạn đã đề xuất. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ tin cậy giúp chúng tôi vận hành dịch vụ và hoạt động kinh doanh.

  4. Cookies và Công nghệ theo dõi: Chúng tôi có thể sử dụng cookies, web beacon và các công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ và thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn có thể tắt cookies thông qua cài đặt trình duyệt, nhưng điều này có thể hạn chế một số tính năng và chức năng của trang web.

  5. Bảo mật dữ liệu: Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương thức truyền dữ liệu qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối.

  6. Liên kết với bên thứ ba: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc nội dung của những trang web bên ngoài đó. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét chính sách riêng tư của những trang web đó trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

  7. Quyền riêng tư của trẻ em: Trang web của chúng tôi không dành cho người dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin từ một trẻ em, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ gỡ bỏ nhanh chóng thông tin đó khỏi hệ thống.

  8. Thay đổi chính sách và quyền riêng tư: Chúng tôi có thể cập nhật chính sách và quyền riêng tư này khi cần thiết. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang này với ngày có hiệu lực mới. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét chính sách này định kỳ để nắm bắt thông tin về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào liên quan đến chính sách và quyền riêng tư của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi:

CỔNG THÔNG TIN GDĐT VIỆT NAM

Địa chỉ: 154C3 KĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội.

Điện thoại: (024) 73000045 - Email: [email protected]

Copy & Share

Hi, I'm David Smith

I'm David Smith, husband and father , I love Photography,travel and nature. I'm working as a writer and blogger with experience of 5 years until now.

ads

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.