Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
Nghề nghiệp
Danh mục nghề nghiệp Việt Nam

Danh mục nghề nghiệp: là việc sắp xếp mã hóa các nghề nghiệp vào các nhóm có cùng kỹ năng được thông qua học tập hoặc kinh nghiệm.

Kỹ thuật viên khoa học hóa học và vật lý
Kỹ thuật viên khoa học vật lý và kỹ thuật
Kỹ thuật viên khoa học hóa học và vật lý

Kỹ thuật viên khoa học hóa học và vật lýthực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật để hỗ trợ nghiên cứu hóa học, vật lý, địa chất, địa vật lý, khí tượng, thiên văn học và trong việc phát triển các ứng dụng công nghiệp, y tế, quân sự và các ứng dụng thực tế khác của kết quả nghiên cứu.

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.