Kỹ thuật viên khoa học hóa học và vật lý
Kỹ thuật viên khoa học và kỹ thuật Kỹ thuật viên khoa học vật lý và kỹ thuật

Kỹ thuật viên khoa học hóa học và vật lý

Kỹ thuật viên khoa học hóa học và vật lýthực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật để hỗ trợ nghiên cứu hóa học, vật lý, địa chất, địa vật lý, khí tượng, thiên văn học và trong việc phát triển các ứng dụng công nghiệp, y tế, quân sự và các ứng dụng thực tế khác của kết quả nghiên cứu.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

-Thu thập mẫu, chuẩn bị vật liệu và thiết bị cho các thí nghiệm, thử nghiệm và phân tích;

-Thực hiện các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm thông thường và thực hiện một loạt các chức năng hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ các nhà khoa học hóa học và vật lý trong nghiên cứu, phát triển, phân tích và thử nghiệm;

-Kiểm soát chất lượng và số lượng vật tư phòng thí nghiệm bằng cách kiểm tra mẫu và giám sát việc sử dụng và chuẩn bị dự toán chi tiết về số lượng, chi phí vật liệu và nhân công cần thiết cho các dự án, theo các thông số kỹ thuật được đưa ra;

-Thiết lập, vận hành và bảo trì các thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm, giám sát thí nghiệm, quan sát, tính toán và ghi lại kết quả;

-Chuẩn bị nguyên liệu cho thí nghiệm như đông lạnh, cắt mẫu và trộn hóa chất;

-Thu thập và thử nghiệm các mẫu đất và nước, ghi lại các quan sát và phân tích dữ liệu để hỗ trợ các nhà địa chất hoặc địa vật lý.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

- Kỹ thuật viên hóa học

- Kỹ thuật viên địa chất

- Kỹ thuật viên khí tượng

- Kỹ thuật viên vật lý

Loại trừ:

- Kỹ thuật viên kỹ thuật hóa học - 3116

- Kỹ thuật viên quy trình hóa học - 3133

- Kỹ thuật viên khoa học sự sống - 3141

Copy & Share

Hi, I'm David Smith

I'm David Smith, husband and father , I love Photography,travel and nature. I'm working as a writer and blogger with experience of 5 years until now.

ads

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.