GDĐT là gì ?
Thông tin

GDĐT là gì ?

GDĐT là viết tắt của "Giáo dục Đào tạo" trong tiếng Việt. Đây là cụm từ thường được sử dụng để chỉ toàn bộ hệ thống giáo dục và các hoạt động đào tạo trong một quốc gia.

GDĐT bao gồm các cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến đại học và các hình thức đào tạo nghề khác.

Các hoạt động và chính sách trong lĩnh vực GDĐT thường được quy định và tổ chức bởi chính phủ hoặc các tổ chức có thẩm quyền tương tự.

GDDT.EDU.VN là Cổng thông tin Giáo dục và Đào tạo: Tin tức - Tuyển sinh - Du học - Việc làm nhằm hỗ trợ đọc giả cập nhật thông tin về Giáo dục và Đào tạo tốt nhất.

Copy & Share

Hi, I'm David Smith

I'm David Smith, husband and father , I love Photography,travel and nature. I'm working as a writer and blogger with experience of 5 years until now.

ads

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.