Cảm thụ văn học: 'Viếng lăng Bác' - tâm nhang thành kính dâng Người
Văn Học
Cảm thụ văn học: 'Viếng lăng Bác' - tâm nhang thành kính dâng Người

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2024), chúng ta lại bồi hồi, xúc động nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập ĐCSVN

Soạn văn bài: Mùa xuân nho nhỏ
Ngữ văn tập 2
Soạn văn bài: Mùa xuân nho nhỏ

Tổng hợp kiến thức bài: Mùa xuân nho nhỏ

Soạn văn bài: Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí
Ngữ văn tập 2
Soạn văn bài: Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Tổng hợp kiến thức bài: Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Soạn văn bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn( Luyện tập)
Ngữ văn tập 2
Soạn văn bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn( Luyện tập)

Tổng hợp kiến thức bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn( Luyện tập)

Soạn văn bài: Con cò
Ngữ văn tập 2
Soạn văn bài: Con cò

 Tổng hợp kiến thức bài Con cò

Soạn văn bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Ngữ văn tập 2
Soạn văn bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Tổng hợp kiến thức bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Soạn văn bài: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông- Ten
Ngữ văn tập 2
Soạn văn bài: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông- Ten

Tổng hợp kiến thức bài: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông- Ten

Soạn văn bài: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
Ngữ văn tập 2
Soạn văn bài: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Tổng hợp kiến thức bài: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Soạn văn bài: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
Ngữ văn tập 2
Soạn văn bài: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

Tổng hợp kiến thức bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

Soạn văn bài: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Ngữ văn tập 2
Soạn văn bài: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Tổng hợp kiến thức bài: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Soạn văn bài: Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Ngữ văn tập 2
Soạn văn bài: Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Tổng hợp kiến thức bài: Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Soạn văn bài: Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống
Ngữ văn tập 2
Soạn văn bài: Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Tổng hợp kiến thức bài: Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Soạn văn bài: Các thành phần biệt lập
Ngữ văn tập 2
Soạn văn bài: Các thành phần biệt lập

Tổng hợp kiến thức Soạn văn bài: Các thành phần biệt lập

Soạn văn bài: Tiếng nói của văn nghệ
Ngữ văn tập 2
Soạn văn bài: Tiếng nói của văn nghệ

Tổng hợp kiến thức bài Tiếng nói của văn nghệ

Soạn văn bài: Phép phân tích và tổng hợp
Ngữ văn tập 2
Soạn văn bài: Phép phân tích và tổng hợp

Tổng hợp kiến thức bài: Phép phân tích và tổng hợp

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.