Đơn vị  /  Đại học

Đại học Hải Dương

Đại học Hải Dương

Logo Đại học Hải Dương
1345 lượt xem
  • Tên trường: Đại học Hải Dương
  • Tên tiếng Anh: University of Hai Duong (UHD)
  • Mã trường: DKT
  • Loại trường: Công lập
  • Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Sau đại học - Hợp tác quốc tế
  • Địa chỉ:

+ Cơ sở 1 (Trụ sở chính): Khu Đô thị phía Nam, thành phố Hải Dương (xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương)

+ Cơ sở 2: Khu 8, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  • SĐT: 0220.3710.919 - 0220.3866.258
  • Email: [email protected]
  • Website: http://uhd.edu.vn/

Giới thiệu Đại học Hải Dương

Đại học Hải Dương, cũng được gọi là Trường Đại học Hải Dương, là một trường đại học nằm ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Trường được thành lập vào ngày 01 tháng 03 năm 2013, là một trong những trường đại học trẻ nhất ở Việt Nam.

Đại học Hải Dương có mục tiêu đào tạo và nghiên cứu các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và quản lý, xã hội học, ngôn ngữ học, và nhiều lĩnh vực khác. Trường đặc biệt tập trung vào việc cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Đại học Hải Dương có các khoa và viện đào tạo đa dạng, bao gồm Khoa Khoa học và Công nghệ, Khoa Kinh tế và Quản lý, Khoa Xã hội học và Nhân văn, Viện Ngoại ngữ, và nhiều đơn vị khác. Trường cung cấp các chương trình đào tạo từ cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ cho đến tiến sĩ, và đồng thời thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

Đại học Hải Dương luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của mình. Trường liên tục tìm kiếm cơ hội hợp tác với các trường đại học và tổ chức quốc tế để mở rộng phạm vi hợp tác, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên và cập nhật chương trình đào tạo theo xu hướng mới nhất.

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Đại học Hải Dương đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Hải Dương và Việt Nam.

Copy & Share

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.