Đơn vị  / 

Cổng thông tin GDĐT Việt Nam

Cổng thông tin GDĐT Việt Nam

Logo Cổng thông tin GDĐT Việt Nam
702 lượt xem
 • Tên đơn vị: Cổng thông tin Giáo Dục và Đào Tạo
 • Địa chỉ: 154C3 KĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
 • SĐT: (024) 73000045
 • Email: [email protected]
 • Website: https://www.gddt.edu.vn/

Giới thiệu Cổng thông tin GDĐT Việt Nam

Sự khác biệt giữa đào tạo và giáo dục

Thuật ngữ đào tạo ngụ ý hành động truyền đạt một kỹ năng hoặc hành vi đặc biệt cho một người, thường được cung cấp cho nhân viên ở cấp độ hoạt động. Nó không hoàn toàn giống như giáo dục, đó là một quá trình học tập có hệ thống một cái gì đó trong một tổ chức phát triển ý thức phán đoán và lý luận ở nhân viên. Nó được cung cấp cho tất cả các nhân viên như nhau, bất kể cấp bậc hoặc cấp độ của họ trong thang công ty.

Hai điều này gắn bó chặt chẽ đến nỗi với thời gian trôi qua, sự khác biệt giữa đào tạo và giáo dục ngày càng mờ nhạt. Tuy nhiên, hai thuật ngữ này khác nhau về bản chất và định hướng của chúng. Công nhân, người được đào tạo, trong tổ chức, được cho là đã có một số giáo dục và do đó, không có đào tạo, không có giáo dục.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánh Đào tạo Giáo dục
Ý nghĩa Quá trình khắc sâu các kỹ năng cụ thể ở một người là đào tạo. Học lý thuyết trong lớp học hoặc bất kỳ tổ chức nào là giáo dục.
Nó là gì? Đó là một phương pháp phát triển kỹ năng. Đó là một hình thức học tập điển hình.
Dựa trên Ứng dụng thực tế Định hướng lý thuyết
Phối cảnh Hẹp Rộng
Liên quan Kinh nghiệm công việc Học trên lớp
Kỳ hạn Thời gian ngắn Tương đối dài hạn
Chuẩn bị cho Công việc hiện tại Công việc tương lai
Mục tiêu Để cải thiện hiệu suất và năng suất. Để phát triển ý thức lý luận và phán đoán.
Dạy Nhiệm vụ cụ thể Khái niệm chung

Định nghĩa đào tạo

Đào tạo không có gì ngoài học bằng cách làm. Đây là một chương trình được lên kế hoạch tốt nhằm phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức cụ thể về nhân lực. Đó là một khái niệm phổ biến về phát triển nguồn nhân lực trong đó một nỗ lực được thực hiện để cải thiện hiệu suất, năng suất và năng lực của các nhân viên hiện có và tiềm năng thông qua học tập. Chương trình được thiết kế đặc biệt bởi tổ chức để đạt được các mục tiêu xác định.

Đào tạo giúp truyền đạt các kỹ năng liên quan đến công việc trong nhân viên để họ có thể thực hiện công việc hiệu quả và hiệu quả. Đào tạo có thể là tại chỗ hoặc ngoài công việc, được trả lương hoặc không được trả lương, bán thời gian hoặc toàn thời gian, tùy thuộc vào hợp đồng với nhà tuyển dụng. Vào cuối chương trình, các nhân viên được kiểm tra bằng cách quan sát, những gì họ học được trong quá trình đào tạo. Một số loại hình đào tạo phổ biến là:

 • Rèn luyện sự nhạy cảm
 • Đào tạo tiền đình
 • Luân chuyển công việc
 • Đào tạo trong phòng thí nghiệm
 • Đào tạo tập sự
 • Đào tạo thực tập
 • Đào tạo định hướng

Định nghĩa về giáo dục

Theo thuật ngữ giáo dục, chúng tôi có nghĩa là học trong lớp học để có được kiến ​​thức nhất định. Giáo dục không bằng đi học, nhưng nó đề cập đến những gì một người đạt được khi anh ta ở trường hoặc đại học. Nó nhằm mục đích cung cấp kiến ​​thức về sự kiện, sự kiện, giá trị, niềm tin, khái niệm chung, nguyên tắc, vv cho các sinh viên. Điều này giúp phát triển ý thức lý luận, hiểu biết, phán đoán và trí tuệ ở một cá nhân.

Những bài học rút ra trong quá trình giáo dục giúp một người đối mặt với những thách thức trong tương lai, và nó chuẩn bị cho một người cho các công việc trong tương lai. Ngày nay, giáo dục không giới hạn trong việc học trên lớp, nhưng các phương pháp mới được thực hiện mang đến kiến ​​thức thực tế về thế giới.

Có nhiều giai đoạn giáo dục khác nhau như mẫu giáo, tiểu học, trung học, trung học phổ thông, đại học, sau đại học, vv Chứng chỉ hoặc bằng cấp được trao cho học sinh khi họ xóa một cấp độ giáo dục cụ thể.

Sự khác biệt chính giữa đào tạo và giáo dục

Sự khác biệt đáng kể giữa đào tạo và giáo dục được đề cập trong các điểm sau:

 1. Đào tạo đề cập đến một hành động khắc sâu các kỹ năng cụ thể ở một người. Giáo dục là tất cả về việc đạt được kiến ​​thức lý thuyết trong lớp học hoặc bất kỳ tổ chức.
 2. Đào tạo là một cách để phát triển các kỹ năng cụ thể, trong khi giáo dục là một hệ thống học tập điển hình.
 3. Đào tạo hoàn toàn dựa trên ứng dụng thực tế, điều này hoàn toàn ngược lại trong trường hợp giáo dục liên quan đến định hướng lý thuyết.
 4. Khái niệm đào tạo hẹp trong khi khái niệm giáo dục tương đối rộng hơn.
 5. Đào tạo liên quan đến kinh nghiệm thực hành về công việc cụ thể. Mặt khác, giáo dục liên quan đến việc học trong lớp học.
 6. Thời hạn của giáo dục dài hơn thời gian đào tạo.
 7. Việc đào tạo chuẩn bị một người cho công việc hiện tại. Ngược lại, giáo dục chuẩn bị một người cho công việc và thách thức trong tương lai.
 8. Mục đích của đào tạo là cải thiện hiệu suất và năng suất của nhân viên. Trái ngược với giáo dục, nơi mục đích là để phát triển ý thức lý luận và phán đoán.
 9. Trong quá trình đào tạo, một người học, làm thế nào để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Không giống như Giáo dục, dạy về các khái niệm chung.

Phần kết luận

Mặc dù với môi trường thay đổi, cách tiếp cận đào tạo và giáo dục cũng đang thay đổi. Thông thường, mọi người cho rằng mọi nhân viên sẽ tham gia khóa đào tạo đều được giáo dục chính thức. Hơn nữa, cũng đúng là không có chương trình đào tạo nào được thực hiện mà không có giáo dục.

Giáo dục là quan trọng hơn đối với các nhân viên làm việc ở cấp độ cao hơn so với các công nhân cấp thấp. Mặc dù giáo dục là phổ biến cho tất cả các nhân viên, bất kể lớp của họ. Vì vậy, các công ty nên xem xét cả hai yếu tố, tại thời điểm lập kế hoạch chương trình đào tạo của họ bởi vì có những trường hợp khi nhân viên cần tự quyết định về công việc của họ, trong đó giáo dục cũng quan trọng như đào tạo.

 

Copy & Share

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.