Đơn vị  /  Cao đẳng

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương

Logo Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương
1208 lượt xem
  • Tên trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương
  • Tên tiếng Anh: National Economics & Technical College (NETC)
  • Mã trường: CDT0140
  • Loại trường: Công lập
  • Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Bình - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội
  • SĐT: (844) 38276342
  • Email: [email protected]
  • Website: http://netc-vca.edu.vn/  
  • Facebook: www.facebook.com/netcvca/

Giới thiệu Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương (National Economics & Technical College) là một cơ sở đào tạo cao đẳng tại Việt Nam. Trường được thành lập nhằm đào tạo và nâng cao trình độ kỹ thuật và quản lý kinh tế cho sinh viên.

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương cung cấp các ngành học liên quan đến kinh tế và công nghệ. Sinh viên tại trường có thể học các chương trình đào tạo như kỹ thuật công nghiệp, quản lý kinh tế, kế toán, marketing và các ngành khác.

Trường có đội ngũ giảng viên chất lượng, đảm bảo chất lượng giảng dạy và sự phát triển của sinh viên. Ngoài ra, trường cũng tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và gắn kết với doanh nghiệp để áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ tại Việt Nam.

Copy & Share

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.